Getuigschrift

Getuigschrift Brands advocaten

Mevrouw J.M.P. Hageman-Roddeman, verder Jeannet, is sinds 1 juni 2006 bij ons werkzaam. Omdat het kantoor met ingang van 1 januari 2020 ophoudt te bestaan en haar werkzaamheden dus vervallen, is op ons verzoek het dienstverband met ingang van dezelfde datum beëindigd.
Jeannet is als boekhouder en officemanager bij ons werkzaam. Daarnaast verricht zij allerlei secretariële werkzaamheden. Zij is werkzaam gedurende 36 uur per week. Jeannet heeft haar werk altijd zeer goed verricht. Zij is representatief, flexibel, coöperatief en voelt zich verantwoordelijk voor de organisatie.
Arnhem, 8 november 2019,

namens de maatschap Brands Advocaten,

J.E. Brands


Getuigschrift mr. Hüsniye van Beek

Geachte heer, mevrouw,

In de periode 2013 tot en met 2018 heb ik in mijn functie als advocaat bij Brands Advocaten samengewerkt met Jeannet Hageman. Ik heb Jeannet leren kennen als een betrokken en proactieve collega. Jeannet denkt met je mee en draagt praktische en creatieve ideeën en oplossingen aan. Bovendien kan je er altijd op vertrouwen dat de werkzaamheden die zij uitvoert tijdig en correct worden verricht.

Ik ben er dan op ook oprecht van overtuigd dat Jeannet een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw organisatie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u mij bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

mr. Hüsniye van Beek

HKLegal

Adolf van Nieuwenaarlaan 13
6824 AM Arnhem
T: 06-45404492