Mijn curriculum vitae

Hallo, ik ben Jeannet Hageman

Ik zag uw vacature die mij aansprak en daarom solliciteer ik hierbij op de vacature. Om u een beeld van onder andere mijn werkervaring te geven sluit ik mijn curriculum vitae bij. Graag word ik in de gelegenheid gesteld deze sollicitatie mondeling toe te lichten. 

Contactgegevens

Haggenburgstraat 2a
6911 BG Pannerden

M 06 5055 0933
E  jmp-msn@hotmail.com

Mijn gegevens

Voornaam:  Jeannet               
Achternaam:  Hageman-Roddeman 
Burgerlijke staat:  Gehuwd
Geboortedatum:  12 februari 1965
Geboorteplaats:  Olst
Hobby’s:  Lezen, handwerken, koken en wandelen

Wilt u mij een e-mail sturen?
Klik op onderstaande button!

Mijn opleidingen

Huishoudschool  diploma behaald in 1981
KMBO  diploma behaald in 1982
Avondmavo  deelcertificaten behaald
Boekhoudopleiding  deelcertificaten behaald
Cursus Nederlands  certificaat behaald

Werkgevers

1 juni 2006-heden
Brands Advocaten
Velperweg 28
6824 BJ Arnhem

Contactpersoon: de heer mr. J.E. Brands
(tel.nr. 026-4452085)

Functie: officemanager/boekhoudster

Alle voorkomende werkzaamheden om ervoor te zorgen dat het kantoor gestroomlijnd loopt, vervanging regelen bij ziekte, secretaresses aansturen, inkoop, externe contacten onderhouden, opzetten archief, bibliotheek reorganiseren, de boekhouding van alle advocaten verzorgen, declareren, bankuitdraaien, bankboekingen, maand-/kwartaalverslagen maken en bespreken, debiteuren bewaken/incasseren, voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de salarisadministratie, contact met de accountant in verband met aanleveren jaarstukken.

2003-2006
JPR Advocaten
Zutphenseweg 31b Deventer

Functie: officemanager/secretaresse/procuratenmedewerkster/faillissementsmedewerkster/

incassomedewerkster 
Ervoor zorgdragen dat het kantoor als een geoliede machine loopt, vakanties secretaresses plannen, secretaresses aansturen, vergaderingen bijwonen en verslagen hiervan maken, dictaten uittypen met behulp van dictafoon, telefonische contacten onderhouden met cliënten, procuratenafdeling waarnemen bij vakantie, zelfstandig faillissements- en financiële verslagen opstellen, incassoprocedures voor cliënten starten en daarvoor de benodigde processtukken opstellen.

1997-2003
De Kempenaer Advocaten
Weerdjestraat 70 Arnhem

Functie: procuratenmedewerkster

Zelfstandige afdeling. Telefonische contacten onderhouden met advocaten, griffie rechtbank/gerechtshof/kantongerecht, correspondentie zelfstandig uitwerken/verzenden, procedures aanbrengen en advocaten daarvan op de hoogte houden, termijnen strikt in de gaten houden en zo nodig rappelleren, processtukken controleren op procesrechtelijke onjuistheden en eventueel corrigeren.

1986-1997
Schoemaker Advocaten
Keizerstraat 19 Deventer

Functie: telefoniste/secretaresse

Dictaten uittypen met behulp van dictafoon, telefoon-/ faxbediening, ondersteuning administratie/procuratenafdeling, inkoop.

1982-1986
Functie: hulp in de huishouding bij (advocaten)echtpaar in Deventer

Oppassen/verzorgen van hun baby en het huishouden zelfstandig runnen.

2012–2016 
Heb ik vrijwilligerswerk bij de Formulierenbrigade in Rijnwaarden gedaan.

Naar ik hoop heb ik u een eerste indruk van mijzelf gegeven. Mag ik van u vernemen?

Met vriendelijke groet,
Jeannet Hageman-Roddeman

jeannet advies gelders netwerk 2018